• vnnews

404

เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮา ตั้งแต่ประกาศตัวว่าจะลาออกจากข้าราชการตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา  นายชีวะภาพ ชีวะธรรม อดีตอธิบดีรองกรมป่าไม้ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลูกหม้อสายอนุรักษ์มา 33 ปี ด้วยภาพจำในฐานะมือ,789betทางเลือกทำกำไร

ชีวิตที่สวยงาม